FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU

Charakterystyka powiatu

Powiat konecki położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Od zachodu graniczy z powiatem Opoczno i Radomsko - woj. Łódzkie , a od północy i północnego zachodu z powiatami Przysucha i Szydłowiec - woj. mazowieckie. Od wschodu z powiatem Skarżysko, od południa z powiatem Kielce, a od południowego zachodu z powiatem Włoszczowa.

Swym zasięgiem powiat obejmuje tereny ośmiu gmin:

 • Miasto i Gmina Końskie
 • Miasto i Gmina Stąporków
 • Miasto i Gmina Radoszyce
 • Gmina Słupia
 • Gmina Smyków
 • Gmina Gowarczów
 • Gmina Fałków
 • Gmina Ruda Maleniecka

Powierzchnia powiatu 

Ogółem powierzchnia powiatu wynosi 1138,92 km2

W rozbiciu na gminy powierzchnia przedstawia się następująco:

 • Miasto i Gmina Końskie - 249,9 km2
 • Miasto i Gmina Stąporków - 231,41 km2
 • Miasto iGmina Radoszyce - 146,71 km2
 • Gmina Słupia - 105 km2
 • Gmina Smyków - 62 km2
 • Gmina Gowarczów - 101,9 km2
 • Gmina Fałków - 132 km2
 • Gmina Ruda Maleniecka - 110 km2

Ilość miejscowości - 213 (w tym 2 miasta)


Ludność

Ogółem liczba ludności powiatu wynosi 81 602 osób

W rozbiciu na gminy liczba ludności przedstawia się następująco:

 • Miasto i Gmina Końskie - 35 814
 • Miasto i Gmina Stąporków - 17 256
 • Miasto i Gmina Radoszyce - 9 031
 • Gmina Słupia - 3 387
 • Gmina Smyków - 3 790
 • Gmina Gowarczów - 4 652
 • Gmina Fałków - 4 536
 • Gmina Ruda Maleniecka - 3 136

Ilość ludności na 1 km2 w powiecie wynosi 71,6


Wykaz obiektów o szczególnym zagrożeniu dla ludzi

Na terenie powiatu jest 7 takich obiektów:

 • Szpital im. Św. Łukasza w Końskich - ul. Gimnazjalna 41 b
 • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Czarnieckiej Górze
 • Dom Pomocy Społecznej w Końskich - ul. Warszawska
 • Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
 • Hotel "Łuczyński" w Końskich - ul. Warszawska
 • Ośrodki wypoczynkowe w Sielpi w sezonie letnim

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 36

Odwiedzin od 05.02.2019 2182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions