W niedzielę 5 listopada 20 druhów z jednostek OSP zdało egzamin końcowy w ramach szkolenia podstawowego zorganizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Końskich. Obowiązujący od 2015 roku program szkolenia jest dość obszerny i składa się z 57 godzin teorii oraz 63 godziny praktyki. Plan szkolenia obejmuje 37 punktów, począwszy od struktury i organizacji ochrony przeciwpożarowej, musztry, sprzętu ratowniczego, poprzez fizykochemię spalania, taktykę gaszenia pożarów na zjawiskach powodzi i pierwszej pomocy przedmedycznej kończąc. Korzystając z metod e-learningowych druhowie mogli zapoznać się z tą tematyką w wolnym czasie natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w siedzibie komendy. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy spokojnej służby w macierzystych jednostkach.

Opracowanie: kpt. M. Czapelski
Zdjęcia: archiwum KP PSP Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP