12 października 2018 roku na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Rozlewni Gazu Płynnego firmy „GASPOL” S.A. zlokalizowanego w Stąporkowie (pow. konecki) zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „GASPOL 2018”.

Organizatorem ćwiczeń był świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale komendanta powiatowego PSP w Końskich. Łącznie
w ćwiczeniach wzięło udział 116 strażaków i 35 pojazdów pożarniczych, w tym dwa plutony Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Kielce”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce 1” oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko”. Ponadto w ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Dyrektorem Michałem Warszawskim, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Witoldem Bruzdą, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego, powiatowego i gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych oraz pracownicy zakładu.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego opracowanego dla Rozlewni Gazu Płynnego firmy „GASPOL” S.A., a także sprawdzenie poziomu przygotowania poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań.

Scenariusz ćwiczeń składał się z pięciu epizodów. Podczas pierwszego epizodu przećwiczono budowę magistrali wodnej, której zadaniem było wsparcie działań gaśniczych podczas pożaru lasu zlokalizowanego w pobliżu zakładu „GASPOL”. Kolejne trzy epizody zostały przeprowadzone na terenie w/w zakładu i obejmowały następujące działania:

  • ugaszenie pożaru strumieniowego JET FIRE i uszczelnienie wycieku z zaworu fazy gazowej zlokalizowanego na autocysternie,
  • uszczelnienie wycieku z zaworu fazy ciekłej zlokalizowanego na autocysternie oraz ograniczenie emisji chmury LPG poprzez sprawienie kurtyn wodnych na zakładkę,
  • uszczelnienie wycieku na fazie ciekłej w hali napełniania butli LPG, oraz poszukiwanie i ewakuacja dwóch pracowników zakładu oraz dwóch ratowników.

W ramach ostatniego epizodu zlikwidowano zagrożenie związane z rozszczelnieniem butli LPG w Szkole Podstawowej w Stąporkowie. Przećwiczono również ewakuację szkoły.

Na poziomie taktycznym działaniami kierował st. kpt. Ryszard Stańczak – p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Końskich, natomiast na poziomie strategicznym dowodził st. bryg. Robert Sabat - zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Po zakończeniu ćwiczeń, podczas zbiórki podsumowującej głos zabrali:

  • bryg. Robert Sabat - zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • pan Michał Warszawski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
  • pan Witold Bruzda - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Przedmiotowe manewry były kolejnymi ćwiczeniami ratowniczymi w cyklu 3-letnim na terenie zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Opracowanie: kpt. A. Kunys
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP