Na niestrzeżonym przejeździe w Wólce Plebańskiej doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. Ze zgłoszenia z dnia 16 maja godz. 12:30 wynikało, że "pociąg przewoził jakieś butle i się przewrócił albo wykoleił". Kiedy pierwsza jednostka OSP Niekłań przybyła na miejsce zdarzenia, dowódca przekazał, że skład pociągu to 5 cystern z gazem z których jedna przewróciła się na ciężarówkę a pozostałe są wykolejone z torowiska. W samochodzie zakleszczony jest przytomny mężczyzna. Po tej informacji rozpoczęła się jedna z najdłuższych i najbardziej nietypowych akcji w historii koneckiej straży, trwająca ponad 33 godziny.

Obsługa składu pociągu (trzy osoby) nie doznała obrażeń. Działania rozpoczęły się od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprawdzenia atmosfery bezpośrednio przy wykolejonym składzie miernikiem wielogazowym (nie stwierdzono stężenia gazów wybuchowych). Następnie wykonano dostęp do poszkodowanego przy użyciu zestawu hydraulicznego i pneumatycznego. Na mocy decyzji kierującego akcją medyczną poszkodowanego ewakuowano i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Wykonanie dostępu do poszkodowanego było utrudnione z uwagi na położenie i stopień zdeformowania kabiny pojazdu. Poszkodowany po przebadaniu przez ZRM został przetransportowany na SOR w Końskich. Równolegle strażacy wykonali dostęp do akumulatorów umiejscowionych za kabiną pojazdu i odłączyli napięcie. Na żądanie kierującego działaniem ratowniczym odłączono prąd elektryczny z poziomu centrali dyspozycji mocy na linii energetycznej średniego napięcia przebiegającej nad torami kolejowymi oraz zadysponowano na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne. W trakcie prowadzenia ww. czynności dołączono do monitoringu strefy kolejny miernik wielogazowy z OSP Niekłań, który potwierdził wskazania detektora z JRG Końskie. Wyznaczono strefę zagrożenia o promieniu 200m, z której ewakuowano z zabudowań mieszkalnych pięciu mieszkańców. Ewakuowane osoby znalazły tymczasowe schronienie u rodzin. W pobliżu przewróconej cysterny od strony zabudowań ustawiono trzy kurtyny wodne zasilane przez zastęp JRG oraz dwa zastępy OSP. Zasilanie do ww. samochodów zapewniono z sieci hydrantowej.
Po przybyciu na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG Skarżysko Kamienna, sprawiono dodatkowo trzy kurtyny wodne z drugiej strony wykolejonego składu. Ratownicy z SGRChem-Eko dodatkowo prowadzili monitoring strefy zagrożenia przy użyciu posiadanych urządzeń. Proces ten kontynuowano do czasu lokalizacji zdarzenia. W celu realizacji zaopatrzenia wodnego do zasilania kurtyn wodnych zadysponowano cysternę (GCBM 25/16). Na teren akcji ratowniczej przybyła Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków, która zapewniła miejsce do ewentualnej ewakuacji mieszkańców pobliskiej miejscowości oraz zaplecze socjalno-bytowe w Szkole Podstawowej w Odrowążu. Dodatkowo pani Burmistrz zorganizowała napoje i gorące posiłki dla JOP i innych służb biorących udział w zdarzeniu.

O godzinie 14.05 przybył na miejsce Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Robert Sabat wraz z grupą operacyjną. Po zapoznaniu się z sytuacją przejął dowodzenie dzieląc teren akcji ratowniczej na dwa odcinki bojowe i wyznaczył ich dowódców. W celu wypracowania zamiaru taktycznego KDR powołał sztab akcji o godzinie 14.35 w którego skład weszli przedstawiciele podmiotów będących na miejscu. W wyniku prac sztabu akcji został wypracowany zamiar taktyczny polegający na uniesieniu przez dźwig i postawieniu na tory poszczególnych cystern oraz lokomotywy z wykolejonego składu. Po przybyciu dźwigu przystąpiono do realizacji zamiaru taktycznego. Przy pomocy dźwigu podniesiono i postawiono na tory lokomotywę a następnie trzy pełne cysterny. Z uwagi na brak zagrożenia ewakuowani mieszkańcy powrócili do swoich domów.

Po wykonaniu tych operacji, przystąpiono do rozładunku gazu z czwartej, wykolejonej cysterny. Przepompowanie gazu odbywało się do podstawionych dwóch autocystern, które rozpoczęło się o godzinie 1.53 i zakończyło około godziny 8:40. Następnie dźwig przestawił rozładowaną cysternę na podkłady kolejowe obok torowiska. Po wykonaniu naprawy torowiska czwarta cysterna została ustawiona na torach i odholowana do stacji kolejowej Bliżyn. O godzinie 13:00 przystąpiono do rozładunku gazu z ostatniej cysterny, leżącej na wraku samochodu ciężarowego. Po wypompowaniu około 40% masy gazu, cysterna została uniesiona przez obecne na miejscu dźwigi. Na czas tej operacji KDR polecił ewakuować z wyznaczonej strefy o promieniu 300 m wszystkich mieszkańców (ewakuowano 15 osób z 5 posesji). Dodatkowo KDR polecił: zbudować bezobsługowe stanowisko wodne na bazie działka DWP-24, uruchomić kurtyny wodne, a także przygotować SGRChem-eko Skarżysko do natychmiastowych działań w razie rozszczelnienia cysterny. Dodatkowo w razie konieczności ewakuacji większej liczby ludności pani Burmistrz MiG Stąporków zapewniła tymczasowe lokum w szkole podstawowej w Niekłaniu. Zapewniony został także bus do pomocy przy ewentualnej ewakuacji. Następnie cysterna została ustawiona na nasypie kolejowym w pozycji pionowej na przygotowanej podbudowie. Po tej operacji kontynuowano proces przepompowywania. Około godziny 18:25 zakończono przepompowywanie gazu i przystąpiono do ustawienia cysterny na torach kolejowych. Działania te wykonywano przy pomocy dwóch dźwigów oraz asekuracji SCRt Mega City.
Cysterna po wstawieniu w tory kolejowe, została odholowana przez specjalny pociąg ratownictwa technicznego do stacji kolejowej w Stąporkowie. Wrak samochodu ciężarowego został odciągnięty od toru kolejowego przy pomocy dźwigu i pozostał na miejscu działań - brak zagrożenia chemicznego i ekologicznego. O godzinie 19:45 KDR rozwiązał sztab i przekazał informację o możliwości powrotu do domów ewakuowanym mieszkańcom. Dodatkowo przekazano informacje do posterunku energetycznego o możliwości włączenia napięcia na odłączonej linii. 
Na czas prowadzonych działań teren operacyjny JRG Końskie zabezpieczały w kolejności OSP Ruda Maleniecka, OSP Radoszyce, OSP Miedzierza.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 36

Odwiedzin od 05.02.2019 2182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions