Rozpoczął się coroczny cykl ćwiczeń na obiektach, zlokalizowanych w obszarze działania naszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. Pierwsza w tym roku użyczyła nam swój obiekt firma FORBUILD, mieszcząca się przy ul. Górnej. Cel ćwiczeń jest niezmiennie ten sam - zapoznanie się z obiektem, specyfiką prowadzonej działalności pod kątem ewentualnych zagrożeń pożarowych. Jest to też okazja dla pracującej w zakładzie załogi do przypomnienia sobie podstawowych czynności jakie należy podjąć w przypadku prawdziwego zagrożenia. Pozostałe cele to: doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych na poziomie interwencyjnym, weryfikacja gotowości operacyjnej sił i środków do wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy JRG oraz OSP Końskie.

Opracowanie: kpt. Mariusz Czapelski:
Zdjęcia: JRG Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP