W piątek po godz. 8:00 sołtys Wąsosza a jednocześnie prezes miejscowej OSP zgłosił pożar budynku po starej szkole podstawowej. Kiedy strażacy JRG Końskie przybyli na miejsce dostrzegli wydobywające się z poddasza kłęby dymu. Część stropu nad pierwszą kondygnacją uległa przepaleniu i zawaleniu. Z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, iż w obiekcie może znajdować się osoba poszkodowana. W trakcie prowadzonych działań i po przeszukaniu całego obiektu nie znaleziono w środku nikogo. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się obiekt. Roty działające wewnątrz prowadziły działania gaśnicze oraz przeszukiwały pomieszczenia. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów podano trzeci prąd wody w natarciu przez otwór w przepalonym stropie na objętą pożarem więźbę dachową. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania zarzewi ognia. Prowadzono prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji dachu i stropów. Z poddasza usunięto ocieplenie stropu. Całość sprawdzono kamerą termowizyjną - nie stwierdzono podwyższonych wartości temperatury. Do budynku zapewniony był swobodny dostęp, brak okien i drzwi, dodatkowo do obiektu nie doprowadzona była energia elektryczna, jako przypusczalną przyczynę pożaru przyjęto podpalenie. 


Opracowanie: kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: archiwum JRG Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP