APEL KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KOŃSKICH

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich apeluje o rozwagę i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas obsługi różnego rodzaju urządzeń grzewczych.
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy bezwzględnie dokonać przeglądów instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Czynności te przeprowadzają kominiarze, w przypadku przewodów kominowych, a także specjalistyczne serwisy w przypadku instalacji gazowych, kotłów opalanych paliwem stałym, olejem opałowym i gazem.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w dużym stopniu zmniejsza ilość zdarzeń, których bezpośrednią przyczyną powstania jest niesprawność instalacji i urządzeń grzewczych, nie spełniających podstawowych parametrów bezpiecznej pracy.
Państwowa Straż Pożarna z nadejściem sezonu grzewczego corocznie notuje dużą liczbę pożarów, których przyczyną jest nieostrożność i brak zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego. Notuje się także większą ilość zatruć tlenkiem węgla (czadem), który jest niewyczuwalny dla człowieka (bezwonny i bezbarwny), natomiast stwarza dla niego zagrożenie utraty zdrowia i życia.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe eksploatowanych pomieszczeń:
 • Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO), który jest silnie trujący. Jeżeli przewody wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.
 • Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO).
 • W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwaj zanieczyszczenia z przewodów dymowych, spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności. Zaniedbania tych czynności często są przyczyną zapalenia się zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadzy), a także śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
 • Pamiętaj, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w odległości, co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). Butle należy ustawić pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie.
 • Nie pozostawiaj bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych (np. termo wentylatory, grzejniki elektryczne itp.).
 • Nie eksploatuj uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe.
 • Nie podłączaj do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy, ponieważ może to spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej.
 • Nie pozostawiaj dzieci w domu bez opieki.
 • Nie próbuj łatwopalną cieczą (benzyna, olej napędowy) rozpalać paleniska w piecach na paliwo stałe (drzewo, węgiel, koks i miał).
Gdy poczujesz zapach ulatniającego się gazu w mieszkaniu:
 • NIE UŻYWAJ OGNIA OTWARTEGO (ZAPAŁKI, PAPIEROSY), NIE WŁĄCZAJ ŚWIATŁA I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,
 • OTWÓRZ OKNA,
 • SPRAWDŹ , CZY Z URZĄDZEŃ GAZOWYCH NIE WYPŁYWA GAZ,
 • ZAMKNIJ ZAWÓR GAZU ZNAJDUJĄCY SIĘ PRZED LICZNIKIEM,
 • ZADZWOŃ DO POGOTOWIA GAZOWEGO 992,
 • JEŻELI NADAL CZUJESZ GAZ, ZAWIADOM SĄSIADÓW I JAK NAJSZYBCIEJ WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
  Komenda Powiatowa PSP w Końskich prosi, aby ww. uwagi potraktować poważnie. Codzienna nasza praca dowodzi, że lekceważenie zaleceń strażaków i obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej często kończy się tragicznie.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 2181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions