Pod koniec stycznia br. rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla druhów z jednostek OSP powiatu koneckiego. W pierwszych dniach marca odbył się egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej do którego przystąpiło i zdało 29 strażaków. Ukończenie kursu jest podstawą uczestnictwa w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Istotnym elementem szkolenia był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Zaliczenie testu w komorze dymowej wymaga odpowiedniej odporności psychicznej i wydolności fizycznej – pozwala wyeliminować osoby, które nie sprostają trudom akcji ratowniczo – gaśniczych. Obowiązujący od 2015 roku program szkolenia jest dość obszerny i składa się z 57 godzin teorii oraz 63 godziny praktyki. Plan szkolenia obejmował 37 tematów począwszy od struktury i organizacji ochrony przeciwpożarowej, musztrę, sprzęt ratowniczy poprzez fizykochemię spalania i taktykę gaszenia pożarów. W planie szkolenia znajdują się również tematy dotyczące powodzi oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Poza sferą ratowniczą kursanci uczyli się m.in. kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych. Zajęcia te prowadzili funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Korzystając z metod e-learningowych, druhowie mogli zapoznać się z tą tematyką w wolnym czasie przez internet, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w siedzibie komendy oraz na stacji demontażu pojazdów w Baryczy. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy spokojnej służby w macierzystych jednostkach.

 

Plan szkolenia:

L.p.

Temat

T

P

R

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

-

2

2.

Służba wewnętrzna. Musztra

1

2

3

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

2

4

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

3

5

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

2

3

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny 

2

6

8

7.

Ubrania ochronne

1

-

1

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

1

2

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

8

10

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

-

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

-

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

-

2

13.

Materiały niebezpieczne

1

-

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

-

1

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

-

1

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

-

1

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

2

3

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

2

3

19.

Formy działań gaśniczych

1

-

1

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

6

8

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

-

2

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

4

6

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

-

1

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

-

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

4

6

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

4

6

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

2

3

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

6

8

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

-

1

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

-

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

-

1

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

 

2

-

2

33.

Zjawisko powodzi

1

-

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

-

3

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

2

3

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom  ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

3

4

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

4

6

38.

Egzamin

2

4

6

 

Razem

59

67

126

 

T – zajęcia teoretyczne, P – zajęcia praktyczne, R - razem

Opracowanie: st. kpt. M. Czapelski
Zdjęcia: archiwum JRG Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 36

Odwiedzin od 05.02.2019 2182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions