22 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Końskich odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w ubiegłym roku oraz omówiono cele do realizacji na rok bieżący.
W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego który jednocześnie reprezentował Starostę Koneckiego, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Końskich, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu koneckiego, przedstawiciele Nadleśnictw Lasów Państwowych oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.
Komendant Powiatowy mł. bryg. Grzegorz Zieliński przywitał wszystkich zaproszonych gości, a następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych akcji ratowniczo – gaśniczych w 2018 roku. Omówiono również szczegółowo inne zadania zrealizowane w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Komendant w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do promowanych akcji edukacyjno-informacyjnych. Zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w KSRG, dziękując władzom miast i gmin za zaangażowanie i wsparcie w zakresie działań ratowniczych, zawodach sportowo - pożarniczych, doskonaleniu zawodowym oraz udział w działaniach profilaktycznych.
Następnie zaproszeni goście chętnie zabierali głos w dyskusji poruszającej tematy istotne dla uczestników spotkania co świadczy o tym, że zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej są dla wszystkich bardzo ważne.
Na koniec Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich podziękował wszystkim za udział w naradzie.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Zieliński
Zdjęcia: archiwum KP PSP Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 36

Odwiedzin od 05.02.2019 2182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions