29 stycznia 2019 roku kontynuując kampanię edukacyjno - informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich odbyło się kolejne spotkanie z komendantami gminnymi OSP z terenu powiatu koneckiego, mistrzami kominiarskimi, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego starostwa powiatowego Wiesławem Basiakiem oraz przedstawicielem Stąporkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na spotkaniu komendant powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński w oparciu o statystykę zdarzeń omówił zagrożenia związane z pożarami w budynkach mieszkalnych w wyniku zatruć tlenkiem węgla. st. kpt. Mariusz Czapelski przy pomocy prezentacji przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego zachowania, które mogą nas uchronić przez wystąpieniem omawianych zagrożeń.

Na spotkaniu poruszane były również inne tematy związane z bezpieczeństwem podczas okresu grzewczego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, między innymi takie jak: rodzaj dokumentacji który powinien posiadać użytkownik budynku, przepisy przeciwpożarowe w omawianym zakresie dotyczące budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, czasookresy przeglądów instalacji użytkowych, kwalifikacje osób przeprowadzających przeglądy i konserwacje urządzeń instalacji użytkowych w budynkach, najczęstsze błędy występujące w instalacjach kominowych.
Następnie komendant Zieliński podziękował za podjęte do tej pory działania oraz zachęcił uczestników spotkania do udziału w dyskusji o jeszcze bardziej efektywnych sposobach dotarcia do mieszkańców naszego powiatu z informacją o wspomnianych zagrożeniach. Poruszono kilka istotnych uwag i spostrzeżeń, które zostaną uwzględnione w dalszej realizacji naszej kampanii.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: archiwum KP PSP Końskie

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 2181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions