W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi, strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Końskich, przeprowadzili cykl spotkań informacyjno - edukacyjnych w szkołach podstawowych na terenie powiatu koneckiego. Spotkania te odbywają się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo!…przez cały rok szkolny” a ich celem jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Strażacy przestrzegali przed nieprzemyślanymi zabawami na zamarzniętych akwenach i ciekach wodnych, na drogach lub w ich pobliżu oraz jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze. Omawiali również tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy. Spotkania są połączone z prezentacją sprzętu do ratowania osób, pod którymi załamał się pozornie bezpieczny lód. Mamy nadzieję, że ferie zimowe przyniosą wiele miłych wspomnień i zostaną spędzone w bezpieczny sposób.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: JRG Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP