8 listopada 2018 r. w sali narad Komendy Powiatowej PSP w Końskich odbyło się  podsumowanie ćwiczeń ratowniczych wojewódzkich odwodów operacyjnych  pod kryptonimem "GASPOL 2018". Wspomniane ćwiczenia odbyły się 12 października 2018 roku na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Rozlewni Gazu Płynnego „GASPOL” S.A. w Stąporkowie. Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym opracowanym dla ww. zakładu. 
W pierwszej części podsumowania st. kpt. Michał Pająk przypomniał główne założenia, epizody i siły i środki biorące udział w ćwiczeniach. Następnie odczytano protokół głównego rozjemcy zawierający wnioski, uwagi i spostrzeżenia zespołu rozjemców, natomiast w dalszej części podsumowania odbyła się dyskusja dotycząca przygotowania sił i środków do prowadzenia działań podczas tego typu zdarzeń jak również oceniono współpracę z innymi służbami i instytucjami.  
W podsumowaniu przewodniczyli:
st. bryg. Robert Sabat – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
st. kpt. Ryszard Stańczak – p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Końskich,
st. kpt. Michał Pająk - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjnego w KW PSP w Kielcach.


Na zakończenie spotkania Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie w realizację zadań podczas ćwiczeń oraz pozytywnie ocenił gotowość operacyjną sił i środków biorących udział w ćwiczeniach.

 Opracowanie i zdjęcie: st. kpt. Mariusz Czapelski

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 2181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions