Od 2 lipca 2018 roku st. kpt. Ryszard Stańczak pełni obowiązki zastępcy komendanta powiatowego w KP PSP w Końskich. W ramach zaznajomienia się z obszarem chronionym i nadzoru operacyjnego nad jednostkami OSP odwiedził,  wraz st. kpt. Mariuszem Czapelskim wszystkie jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Komendant szczególną uwagę zwracał na bazę lokalową oraz na posiadane przez jednostki OSP samochody i sprzęt.  Komendant rozmawiał z przedstawicielami OSP na temat potencjału ludzkiego, gotowości bojowej, planowanych inwestycji i zakupów sprzętowych. Spotkania w jednostkach były również okazją do omówienia szeregu tematów dotyczących ich bieżącego funkcjonowania. Strażacy zaprezentowali również nowy sprzęt ratowniczy pozyskany w tym roku dzięki środkom finansowym z "Funduszu Sprawiedliwości". Komendant podziękował wszystkim obecnym na spotkaniach druhom za zaangażowanie na rzecz budowy systemu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 3

Odwiedzin od 05.02.2019 2365

Kubik-Rubik Joomla! Extensions