2 lipca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Końskich odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia pełnienia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Końskich. Decyzją świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Adama Czajki, obowiązki te będzie pełnił  st. kpt. Ryszard Stańczak.

st. kpt. Ryszard Stańczak służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 września 1997 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Starachowicach jako młodszy ratownik - kierowca. Przez kolejne lata podnosił swoje umiejętności i kwalifikacje, brał udział w licznych działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz w przeciwpowodziowych i zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, m. in. młodszego specjalisty, starszego specjalisty oraz zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego. W 2005 roku ukończył szkołę aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. W 2006 roku ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu otrzymując tytuł inżyniera ochrony środowiska pracy. Następnie od 2009 roku pełnił służbę w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, gdzie zajmował się między innymi inspekcjonowaniem podmiotów KSRG na terenie województwa świętokrzyskiego, był członkiem sztabu w zespole analiz Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej, pełnił funkcje Wojewódzkiego Koordynatora ds. Ratownictwa Wodnego, brał udział w wielu ćwiczeniach rangi wojewódzkiej i międzywojewódzkiej jako członek sztabu ŚBO. W roku 2011 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Ponadto brał udział w działaniach związanych z powodzią na ziemi sandomierskiej w 2010 roku oraz występującym zagrożeniu powodziowym w 2014 roku. W roku 2016 został mianowany przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego w KW PSP w Kielcach.
W przeciągu swojej 21-letniej służby za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony oraz wyróżniony, m. in.: brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 
Opracowanie: st. kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Końskich

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 2181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions