25 maja na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Końskich odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Była to znakomita okazja by wręczyć medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom, którzy w ostatnim czasie wykazali się szczególnym zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych oraz osobom, które przyczyniają się do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: st. bryg. Robert Sabat - z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, Bogdan Soboń - starosta konecki, samorządowcy, przedstawiciele instytucji współdziałających z PSP oraz koledzy emeryci w tym także byli komendanci powiatowi.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku st. bryg. Robertowi Sabatowi - zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach oraz podniesieniem flagi państwowej. Następnie minutą ciszy uczczono tragiczną śmierć Grzegorza Kolekty - strażaka z jednostki we Włoszczowie, który zginął w wypadku komunikacyjnym pod koniec kwietnia. Następnie gospodarz uroczystości - komendant powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński, przywitał wszystkich zaproszonych gości - „Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy i szczególny dla nas strażaków charakter. Związana jest z 4 maja – datą szczególną dla całego środowiska pożarniczego. Ponadto 2018 rok to setna rocznica odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo są takie dni jak dzisiejszy kiedy przychodzi czas awansów, odznaczeń i wyróżnień za ciężką, niebezpieczną i ofiarną służbę.” 

W głównej części uroczystości wręczono wspomniane odznaczenia i awanse.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem 6/OP/2018 z dnia 9 maja nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla druha Grzegorza Zganiacza.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  Uchwałą Prezydium nr. 12/O/2017 z  28 listopada 2017r. odznaczył Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” Panią Dorotę DUDA

Zarząd Główny Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uchwałą nr XVIII/6/2018 przyznał Odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP" dla:

- Jana ANTOSIKA

- Waldemara DZIUBIŃSKIEGO

- Kazimierza KULETY

- Zdzisława LACHOWSKIEGO

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 244/kadr/2018 z dnia 25.04.2018r. i rozkazem personalnym 236/kadr/2018 nadał stopień

- starszego kapitana dla kpt. Mariusza CZAPELSKIEGO

- kapitana  dla mł. kpt.  Damiana SMOLARCZYKA

                       mł. kpt. Adriana KOWALIKA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym 1/2018 z 16.04.2018r. nadał stopień

- aspirant sztabowy dla st.asp. Łukasza KALINOWSKIEGO

- aspirant dla mł.asp. Marcina JĘDRASIKA

                     mł.asp. Wojciecha WRZESZCZA

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Rozkazem Personalnym 5/2018 z 20.04.2018r. nadał stopień

- ogniomistrz dla mł. ogn. Tomasza LACHOWSKIEGO

- młodszy ogniomistrz dla st. sekc. Łukasza WIŚNIEWSKIEGO

                                              sekc. Adrian TOBERY

                                              sekc. Adriana PIETRASIKA

                                              sekc. Pawła LISA

- starszy sekcyjny  dla sekc. Krzysztofa ANTOSIKA

                                    sekc. Krzysztofa SZMITA

                                    sekc. Michała POKUSY

                                    sekc. Damiana ŁĄCKIEGO

                                    sekc. Tomasza LISA

                                    sekc. Łukasza KULETY

                                    sekc. Jarosława JANUSA

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował Dyplomem st. kpt. Michała KRZESZOWSKIEGO – zastępcę dowódcy JRG Końskie.

Następnego dnia podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach otrzymał awans na stopień brygadiera mł. bryg. Adam Zieliński. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę" odznaczony został asp. Gerard Pachuc, a Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" odznaczony został mł. bryg. Grzegorz Zieliński.

Podczas uroczystości komendant powiatowy mł. bryg. Grzegorz Zieliński wyróżnił strażaków, którzy przez ponad 30 godzin uczestniczyli kilka dni temu w akcji w Wólce Plebańskiej, gdzie pod pociąg z cysternami wjechała ciężarówka. 

Po nadaniu awansów i odznaczeń w imieniu wszystkich nagrodzonych druhów głos zabrał aspirant sztabowy Łukasz Kalinowski. Następnie strażakom gratulował i dziękował zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, który mówił o wielkim zaangażowaniu środowisk pożarniczych w odzyskanie przez Polskę Niepodległości, - „Należy w tym miejscu podkreślić, że kiedy tworzyły się Legiony Piłsudskiego to do Legionu wstąpiło około 65 tysięcy strażaków, a w ówczesnym czasie było to przecież strażactwo ochotnicze i to jest chlubna karta w dziejach polskiego pożarnictwa…” – mówił komendant st. bryg. Robert Sabat.

Na koniec strażakom dziękowali i gratulowali jeszcze obecni włodarze: starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański a także komendant koneckiej policji insp. Waldemar Cisowski. Po uroczystości można było się częstować pysznym bigosem.

Opracowanie: st. kpt. M. Czapelski
Zdjęcia: asp. G. Pachuc

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP