18 kwietnia 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. 
W naradzie uczestniczyli: zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, komendant wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka wraz z zastępcą st. bryg. Robertem Sabatem oraz komendanci powiatowi i komendant miejski PSP z terenu województwa.

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego oraz przywitania uczestników przez Panią Wojewodę Świętokrzyskiego. 
Następnie głos zabrał Minister Joachim Brudziński, który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo, o które każdego dnia dbają funkcjonariusze służb mundurowych. Omówił zadania realizowane z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” oraz podziękował podległym służbom za codzienną ciężką pracę.

Następnie,  szefowie służb mundurowych uczestniczących w naradzie przedstawili sprawozdania z realizacji ustawy modernizacyjnej i jej wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w swoim wystąpieniu przedstawił potencjał ratowniczy jakim dysponuje straż pożarna województwa świętokrzyskiego oraz statystykę działań ratowniczo-gaśniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa za okres 2 lat. Podkreślił rolę sal edukacyjnych „Ognik” funkcjonujących w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach oraz w Komendach Powiatowych w Busku Zdroju i Jędrzejowie. 

st. bryg. Adam Czajka przedstawił również realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych opracowanego przez MSWiA. Dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 5 570 486 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na sprzęt informatyczny, środki ochrony indywidualnej, samochody ratowniczo gaśnicze oraz rozbudowę Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 w Kielcach i Nr 4 w Chmielniku.
Ponadto, Komendant podkreślił znaczenie współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Wskazał, że skuteczne i szybkie reagowanie, profesjonalne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest możliwe przy wykorzystaniu nowoczesnych pojazdów i sprzętu. Dlatego w ciągu dwóch lat jednostki OSP z terenu województwa świętokrzyskiego zostały doposażone w nowoczesne pojazdy i sprzęt za łączna kwotę 9 763 560 zł. Zakupiono 17 samochodów ratowniczo-gaśniczych i 14 łodzi ratowniczych.

Na koniec wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podziękowała wszystkim funkcjonariuszom za bardzo wysoki poziom współpracy służb na rzecz utrzymania poziomu bezpieczeństwa w województwie.

Kolejnym punktem wizyty Ministra Joachima Brudzińskiego była wizytacja budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku.
Ministrowi w wizytacji towarzyszyli: parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek,  świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka zastępcy st. bryg. Robert Sabat i bryg. Tomasz Bajerczak, komendant miejski PSP bryg. Sławomir Karwat oraz komendanci powiatowi PSP.

Po odebraniu meldunku od zastępcy komendanta miejskiego PSP w Kielcach kpt. Michała Świąder, minister przywitał się ze strażakami pełniącymi w dniu dzisiejszym służbę, po czym wizytował razem z towarzyszącymi mu osobami obiekt strażnicy.

Obiekt strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku to inwestycja realizowana w latach 2015 – 2018.
Efektem rzeczowym będzie nowoczesny, spełniający wymogi pełnienia służby i magazynowania sprzętu ratowniczego budynek.
- kubatura – 3 363 m3,
- powierzchnia użytkowa – 941 m2,
- 5 boksów garażowych,
- funkcjonalne pomieszczenia socjalne, administracyjne i magazynowe.
- budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej – 115 m2,
- budynek magazynowy o powierzchni 750m2 do magazynowania sprzętu
Wartość inwestycji: 4 928 520 zł

Po przeprowadzonej wizytacji jednostki Minister Joachim Brudziński razem uczestnikami wizytacji spotkał się z mieszkańcami Chmielnika.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Ryszard Haba, Szymon Jagun, bryg. Jakub Kubicki, KW PSP Kielce

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 2181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions