W piątkowe popołudnie 23 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, odbyła się narada na której komendant powiatowy mł. bryg. Grzegorz Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017. Wśród zaproszonych gości obecni byli - wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart, burmistrzowie miast i wójtowie gmin, prezesi Zarządów Gminnych OSP, komendanci gminni OSP, przedstawiciele Nadleśnictw, Komendy Powiatowej Policji oraz pracownicy naszej komendy. W czasie narady przedstawiony został krótki film podsumowujący działalność świętokrzyskiej Straży Pożarnej na terenie województwa a po nim komendant Zieliński za pomocą prezentacji omówił najważniejsze dane statystyczne oraz przedstawił informacje z realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Po krótkiej dyskusji przedstawione zostało nagranie z uroczystości wręczenia sprzętu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Mariusz Czapelski

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP