Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”.

Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta ustanowionego na dzień 1 marca, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddanie krwi.

Szczególnym dniem tej akcji w naszym województwie będzie dzień 2 marca, gdzie wspólnie ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach oraz innymi służbami zostanie zorganizowana w tutejszym urzędzie zbiórka krwi w ramach ww. akcji.

W tym dniu, chętni będą mogli honorowo oddać krew i w ten sposób uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie oddadzą w tym dniu krwi, będą mogli to uczynić w innym dniu marca w dowolnym punkcie krwiodawstwa.

Koordynatorem akcji w powiecie koneckim jest kpt. Robert Pałosz, tel.: 515 590 334, 41 375 00 30, e-mail: biuro@straz.kielce.pl

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP