Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zwolnił bryg. Bogusława Jakóbczyka ze służby w PSP z dniem 16 lutego 2018 roku. Uroczysty apel został zorganizowany w sali odpraw i narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, starosta konecki Bogdan Soboń, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, byli komendanci powiatowi, przyjaciele i współpracownicy. Komendant Jakóbczyk odszedł na zaopatrzenie emerytalne po blisko 28 latach nienagannej służby, dobry kolega i wychowawca wielu pokoleń strażaków - tymi słowami żegnał swojego zastępcę komendant powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński. Kontynuując, komendant przypomniał przebieg służby odchodzącego bryg. Jakóbczyka, która rozpoczęła się 26 sierpnia 1990 rok w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Na przestrzeni lat służby zawodowej bryg. Bogusław Jakóbczyk, uczestniczył i kierował działaniami podczas licznych pożarów, wypadków drogowych i likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń, wykazał się wielokrotnie ofiarnością, opanowaniem oraz umiejętnością właściwego wykorzystania posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia. Kierując się odpowiedzialnością za prawy wizerunek Państwowej Straży Pożarnej, tworzył bardzo dobre kontakty z władzami powiatu, samorządami gminnymi, służbami współdziałającymi oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki jego staraniom Komenda Powiatowa PSP w Końskich wzbogaciła się niejednokrotnie w nowy sprzęt specjalistyczny, niezbędny w prowadzonych działaniach. Na bieżąco dbał również o podległych strażaków zapewniając im coraz lepsze warunki socjalno-bytowe. Kończąc komendant Zieliński życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń na kolejnym etapie życia swojemu zastępcy. Kolejnym etapem uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, składanie życzeń, wręczanie upominków i pamiątkowe zdjęcia. Następnie zabrał głos zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat dziękując odchodzącemu ze służby Bogusławowi Jakóbczykowi za znakomite i fachowe kierowanie akcjami ratowniczo - gaśniczymi. Wspomniał także o wkładzie w szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych i otrzymanych w czasie służby medalach i odznaczeniach.

Po uroczystości zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat spotkał się z załogą JRG pełniącą tego dnia służbę by przekazać główne kierunki działań w bieżącym roku. Omówione zostały tematy związane szczególnie z działalnością operacyjną Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP