15 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w której uczestniczył komendant miejski oraz komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Głównymi tematami poruszonymi na odprawie były:

  1. Podsumowanie działalności KP(M) PSP za 2017 rok.
  2. Budżet komend PSP woj. świętokrzyskiego na 2018 rok.
  3. Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu woj. świętokrzyskiego na 2018 rok.
  4. Inwestycje kubaturowe realizowane na terenie woj. świętokrzyskiego – zadania w 2018 roku.
  5. Zakupy inwestycyjne w 2018 roku.
  6. Akcja awansowa w 2018 roku.
  7. Kampania społeczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii „Każdy adres jest ważny”.
  8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stacji przekaźników radiowo-telewizyjnych na przykładzie Stacji Linii Radiowych w Dobromierzu (obiekt wysokościowy), gmina Kluczewsko w powiecie włoszczowskim.

Opracowanie: kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP