W ramach akcji "kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" oficer prasowy kpt. Mariusz Czapelski, wspólnie ze strażakami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Końskich, na zaproszenie Dyrekcji, uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą w Zespole Szkół "Awans" w Końskich przy ul. Towarowej. Spotkanie podzielone było na dwie grupy wiekowe i dotyczyło w szczególności zagadnień związanych z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w czasie wypoczynku zimowego. Starsza grupa (szkoła zawodowa i gimnazjum) miała okazję zapoznać się bardziej szczegółowo ze statystyką i zagrożeniami jakie występują w czasie pożarów w budynkach mieszkalnych. Była mowa o czujkach tlenku węgla, gaśnicach i sposobie postępowania w przypadku powstania pożaru.

Opracowanie: kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: JRG Końskie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP