Najlepsi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rywalizowali w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. W kategorii szkół podstawowych zgłosiło się 14 uczniów, z klas siódmych i gimnazjów 14 a ze szkół średnich 15. Przed rozpoczęciem turnieju, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Basiak uhonorował medalami "Za Zasługi ...

Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”. Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta ustanowionego na dzień 1 marca, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddanie krwi. Szczególnym dniem tej akcji w naszym województwie będzie dzień 2 marca, gdzie ...

W piątkowe popołudnie 23 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, odbyła się narada na której komendant powiatowy mł. bryg. Grzegorz Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017. Wśród zaproszonych gości obecni byli - wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart, burmistrzowie miast i wójtowie ...

W niedzielę 4 marca 41 druhów z jednostek OSP zdało egzamin końcowy w ramach szkolenia podstawowego zorganizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Końskich. Obowiązujący od 2015 roku program szkolenia jest dość obszerny i składa się z 57 godzin teorii oraz 63 godziny praktyki. Plan szkolenia obejmuje 37 tematów a zaczyna się od struktury i organizacji ...

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zwolnił bryg. Bogusława Jakóbczyka ze służby w PSP z dniem 16 lutego 2018 roku. Uroczysty apel został zorganizowany w sali odpraw i narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP