Pod koniec stycznia br. rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla druhów z jednostek OSP powiatu koneckiego. W pierwszych dniach marca odbył się egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej do którego przystąpiło i zdało 29 strażaków. Ukończenie kursu jest podstawą uczestnictwa w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Istotnym elementem szkolenia był ...

25 lutego br. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Stąporkowie, przeprowadzili prelekcję skierowaną do jej uczniów. Tematem zajęć było bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, w obliczu występujących zagrożeń oraz udzielanie pierwszej pomocy. st. kpt. ...

Wraz z nastaniem ciepłych dni obserwujemy wyraźny wzrost liczby pożarów na nieużytkach rolnych oraz łąkach. Proceder ten corocznie przybiera ogromne rozmiary angażując duże siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wypalanie suchych pozostałości roślinnych, zwłaszcza tych znajdujących się na obrzeżach kompleksów leśnych często prowadzi do pożarów lasów. ...

22 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Końskich odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w ubiegłym roku oraz omówiono cele do realizacji na rok bieżący.W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego który jednocześnie reprezentował Starostę Koneckiego, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Końskich, Burmistrzowie i ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Telefon kontaktowy

fax. 41 201 04 20

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/30f5yv6oll/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 05.02.2019 2181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions